Adventkerk

 

Adventkerk - Christengemeente Den Haag
K.L. Sijmons 1951-1955

 

Deze informatie wordt u aangeboden in samenwerking met Monumentenzorg van de gemeente Den Haag ter gelegenheid van Open monumentendag.

De architect K.L.Sijmons hield zich na de aanleg bezig met de aanpassing van de protestantse kerkarchitectuur aan de vernieuwingen in de liturgie.
De Adventkerk werd zijn eerste kerk waarin deze nieuwe inzichten konden worden verwerkt.
Het gebouw is eerder bedoeld als multifunctioneel centrum zowel kerk als ontmoetingsruimte.

De architectuur van de Adventkerk sluit aan bij de moderne, zakelijke vormgeving van de omliggende, uitbreidingswijken.
De functionele hoofdopzet is ook in het exterieur afleesbaar.
De hal, ontmoetingsruimte en de vleugel van het gebouw zijn laag terwijl de kerkzaal een hoger rechthoekig bouwdeel vormt.
De gevels vormen een samenspel van betonnen dragende elementen en een bakstenen invulling.

Een markant element is de vrijstaande klokkentoren, vormgegeven in een abstracte, vormentaal geïnspireerd op het naoorlogse werk van Le Corbusier.
Het materiaalgebruik van de toren is onbehandeld beton, waarin het bekistinghout voor de decoratieve tekening zorgt.

Het interieur van de kerkruimte wordt gedomineerd door een betonnen schaaldak.
Vanuit de zijvlakken van dit schaaldak komt daglicht in de kerkruimte.
Er zijn verder twee grote ramen, waarvan één een glas-in-loodraam bevat van Friso ten Holt, voorstellende de verdrijving uit het Paradijs.
In de vroegere avondmaalsruimte zijn twee geëmailleerd aardewerken tegeltableaus van de kunstenaar Dirk Huber te bewonderen.
Ze zijn vormgegeven in de kenmerkende stijl van de jaren vijftig en zestig.

Na een grondige renovatie en het bijbouwen van extra ruimten aan de achterzijde voor jeugdwerk is het gebouw in juni 2000 in gebruik genomen door de Christengemeente Den Haag.