ANBI-informatie

Statutaire naam
Het kerkgenootschap draagt de naam: Christengemeente Den Haag

Contactgegevens
Adventkerk
Hengelolaan 225
2545 JJ Den Haag
Telefoon: (070) 323 19 68
E-mail: info@christengemeente-denhaag.nl

Fiscaal nummer
Het kerkgenootschap staat geregistreerd onder RSIN / fiscaal nummer: 003205204

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door de gezamenlijke oudsten, een penningmeester en een zakelijk beheerder.

Dagelijks bestuur
Voorzitter: J.C. Visser
Penningmeester: C.J. van der Plas

Doelstelling
De Christengemeente Den Haag stelt zich ten doel het evangelie van Jezus Christus uit te werken en uit te dragen om daardoor tot een persoonlijke en gemeenschappelijke beleving van Gods heil voor de mens te komen

Beleidsplan
De Christengemeente Den Haag tracht haar doelstelling te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten waarin de verkondiging van dit evangelie en het pastoraat centraal staan.

Activiteiten
De bijeenkomsten en activiteiten van Christengemeente Den Haag staan op naam van de Volle Evangelie Gemeente Den Haag - onderdeel van Christengemeente Den Haag - en worden gepubliceerd op de website van de Volle Evangelie Gemeente Den Haag:
www.veg-denhaag.nl

Beloningsbeleid
Voor het beheer en onderhoud van de Adventkerk heeft de Christengemeente Den Haag een medewerker in dienst met een parttime dienstverband en een salaris conform de salarisregeling voor kosters, conciërges en huismeesters.

Gastsprekers ontvangen een vergoeding voor hun spreekbeurt.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Gemeenteleden die betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor allerhande gemeenteactiviteiten, ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Financiële verantwoording
De financiële middelen van de Christengemeente Den Haag bestaan uit vrijwillige bijdragen van de leden, collecten, giften, schenkingen en legaten.
Daarnaast worden inkomsten verkregen uit verhuur van de kerkzaal en vergaderzalen.

De Christengemeente Den Haag verkrijgt geen subsidie van de overheid en ook geen bijdrage uit een overkoepelend orgaan.

De financiële administratie en de salarisadministratie voor de Christengemeente Den Haag wordt verzorgd door het Kantoor der Kerkelijke Administraties (website: www.kkgkka.nl)
Ook de jaarrekening wordt door dit administratiekantoor opgesteld.

Financieel Jaarverslag
Klik hier voor het

    -    Financieel Jaarverslag 2022
    -    Financieel Jaarverslag 2021
    -    Financieel Jaarverslag 2020
    -    Financieel Jaarverslag 2019

    -    Financieel Jaarverslag 2018

    -    Financieel Jaarverslag 2017
    -    Financieel Jaarverslag 2016
 

Adventkerk
Hengelolaan 225
2545 JJ Den Haag
(070) 323 19 68

 

Routebeschrijving