Financiën

De financiële middelen van de Christengemeente Den Haag bestaan uit vrijwillige bijdragen van de leden, collecten, giften, schenkingen en legaten.
Daarnaast worden inkomsten verkregen uit verhuur van de kerkzaal en vergaderzalen.

Ons kerkgenootschap verkrijgt geen subsidie van de overheid en ook geen bijdrage uit een overkoepelend orgaan.

De Christengemeente Den Haag heeft een ANBI-status.
Uw giften zijn dan ook aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Een gift ten behoeve van het werk van de gemeente kunt u overmaken naar:

Penningmeester Christengemeente Den Haag
IBAN:  NL27 INGB 0000 0100 10
BIC:    INGBNL2A

Een bijdrage voor een specifieke bestemming kunt u vermelden in de rubriek “omschrijving”.